باربر لندن هزاران نفر را از طریق طرح کووید ادعا کرد و سپس پول نقد برای گروه تروریستی بیمار داعش ارسال کرد.


دادگاه رسیدگی کرد که یک صاحب آرایشگاه 25000 پوند برای جنگجویان داعش در سوریه پس از مطالبه هزاران پوند وام Covid Bounce Back فرستاد.

طارق نماز، 43 ساله، متهم است که حداقل هفت وجه را بین نوامبر 2020 تا آوریل 2021 برای تأمین مالی تروریست ها ارسال کرده است.

طارق ناموز، 43 ساله، متهم است که حداقل 7 پول برای تأمین مالی تروریست ها ارسال کرده است

1

طارق ناموز، 43 ساله، متهم است که حداقل 7 پول برای تأمین مالی تروریست ها ارسال کرده استاعتبار: مرکز خبر

ناموز از شورای محلی خود – همرسمیت و فولام در غرب لندن – کمک بلاعوض دریافت کرده بود.

هنگامی که پلیس در ماه می سال گذشته به فروشگاه Boss Crew Barber وی در المپیا، غرب لندن حمله کرد، 3000 پوند پول نقد و یک تلفن مخفی حاوی پیام‌هایی به یک مخاطب در سوریه، یک فیلم ساخت بمب داعش و فیلمی که نحوه کشتن با چاقو را نشان می‌داد، پیدا کرد. .

او در ماه‌های قبل از دستگیری، هفت حواله به مبلغ 11280 پوند به فردی به نام یحیی احمد علیا در سوریه، جایی که نماز تا 14 سالگی در آنجا زندگی می‌کرد، انجام داد.

دادگاه سلطنتی کینگستون شنید که در خلال یک مکالمه نادرست با یکی از دوستانش که در زندان به ملاقات او رفته بود، ناموز به او گفت که 25000 پوند به سوریه فرستاده است.

کارگران بزرگترین کارخانه آیفون در جهان در شورش های دسته جمعی به پلیس های نقابدار حمله کردند
شکایت فوق العاده به دلیل

به هیئت منصفه گفته شد که او پول نقدی را برای یکی از اعضای سابق داعش فرستاد که از آن برای خرید تفنگ های تک تیرانداز استفاده کرد و گفت که می خواهد پایگاهی برای 30 جنگجو ایجاد کند.

ناموز گفت که 3000 پوند کشف شده توسط پلیس “از دولت و پول کار” بوده است.

دادستان جان مک گینس کی سی به هیئت منصفه گفت: “او وام های کووید را دریافت می کرد و گفت که این دو را با هم مخلوط کرده است.”

نماز حمایت مالی از داعش و داشتن ویدئوهای تروریستی را رد می کند.

محاکمه ادامه دارد.
دیدگاهتان را بنویسید